I hovedsak skal de seks millionene brukes til læremidler, utstyr til spesialrom og ulik tilpassing av den nye skolen på Vestmyra. Bevilgningen skal også gå til en økt satsning på IKT-utstyr i skolen. Etter år med lave investeringsrammer på datasiden, er det nå gitt en mulighet for et kraftig løft. Det betyr innkjøp av bærbare datamaskiner, nettbrett og andre digitale løsninger. Dette er etterlengtet i skolen og vil gi rom for nye muligheter i undervisningen. Når den nye skolen nå står ferdig er det med interaktive tavler som gir økt rom for involvering, bruk av lyd & bilde og variasjon i undervisningen.

Tilleggsbevilgningen vil også gi Vestmyra skole de midlene som trenges for ulike former for skilting og foliering av bygget. Dette til hjelp for den daglige driften, men det vil også visuelt bli et løft for skolen.

Skolene i Fauske kommune har fått et ekstra løft de siste årene. Til høsten er det planlagt oppstart av nye Valnesfjord skole. Når dette arbeidet står ferdig, er mesteparten av skolemassen i kommunen, oppgradert. Enten ved helt nye skoler, eller ved renovering.  

Dette er skolene i Fauske etter vedtak i kommunestyret 23.6.2016:

  • Finneid skole 1.- 4. trinn – 79 elever

  • Hauan skole 1.- 4. trinn – 60 elever

  • Erikstad skole 1. – 4. trinn – 70 elever

  • Vestmyra (nye) skole 1. - 10. trinn – 592 elever

  • Valnesfjord skole 1. – 10. trinn – 200 elever

  • Sulitjelma skole 1. – 10. trinn - 72 elever