Redusert bemanning fra 18.07 - 29.07.2016 og stengt fra 01.08 - 09.08.2016

Ferieavvikling Fauske skatteoppkreverkontor

Fauske skatteoppkreverkontoret vil ha redusert bemanning i uke 29 - 30 og være stengt i uke 31 grunnet ferieavvikling.