Valg kommunereform opptelling Finneid

Finneid har 18,2% som har stemt

Kommunereformen fikk 18,1% av befolkningen på Finneid til å stemme i kommunereformens valg i dag. Stemmene fordeler seg slik: Fauske-Bodø 11,6%, stor-Salten 3,65%, egen kommune 65,85% og Indre Salten 18,9%.