Flytting av kommunale tjenester

I løpet av denne uka (uke 16) vil de fleste som har kontor i det gamle rådhuset, ha flyttet ut. Dette skjer i forbindelse med renovering av bygget. 

Tjenestene blir å finne på følgende adresser:

Fauske helsetun, kjeller:
Fagforbundet Fauske
Utdanningsforbundet

Storgata 75 (den gamle Sparebanken) – inngang baksiden:
Enhet skole og enhet barnehage
Barne- og familieenheten
Fauske kommunale eiendommer  
Kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling
Kommunalsjef for oppvekst og kultur

Telefonnummer og øvrig kontaktinformasjon blir som tidligere.