23. august kl 09:00 følger  de opp med kurs på Rognan hotell for leverandører som deltar i større anbudskonkurranser  - lyst ut av kommunene eller gjennom Samordnet innkjøp i Salten (SIIS).

Vi ønsker å gjøre lokale leverandører enda bedre rustet til å konkurrere om større avtaler oppdrag, og da spesielt rammeavtalene. Dette vil vi gjøre ved å gå gjennom eksempler på konkurransegrunnlag utlyst gjennom Doffin. Vi vil også se på de viktigste endringene i regelverket som er kommet det siste året.
Påmelding sendes på e-post til:
tom.seljeas@fauske.kommune.no eller elin@saltdalutvikling.no. Foto er tatt under fjorårets samling i kantina Fauske kommune.