Første vigsel 040718 - Varaordfører Linda Salemonsen

Første borgerlige vielse i Fauske kommune

Fungerende ordfører Linda Salemonsen vigslet onsdag 4. juli første brudepar ved borgerlig vigsel i Fauske kommune.

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

Første vigsel ble avholdt i kommunestyresalen med brudepar og vitner.