Hjem/Folkehelse
Sommerfugl
Folkehelse

Folkehelse i Fauske kommune

Kommunen har en viktig rolle i å fremme befolkningens helse gjennom å skape gode oppvekst- og levekår. Vi har ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, som legger til rette for sunne levevaner, som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Gjennom lagarbeid, god kunnskap og gjennom felles prioriteringer ønsker vi å skape best mulig helse for alle i Fauske. Målet er et sunnere og friskere folk! 

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Lena Holmström

Telefon: 75 60 40 19

E-post: lena.holmstrom@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Lena Holmström

Telefon: 75 60 40 19

E-post: lena.holmstrom@fauske.kommune.no