Hjem/Folkehelse
Sommerfugl
Folkehelse

Folkehelse i Fauske kommune

Vi i Fauske kommune har bestemt oss for å være en folkehelsekommune. For å kunne lykkes med dette er vi avhengig av at alle drar i samme retning, både kommunen som organisasjon og alle innbyggerne våre.

Fauske er en kommune vi er stolt over, og i i fellesskap skal vi gjøre den enda bedre gjennom fokus på folkehelse. Det vil gi oss et fortrinn inn i fremtiden. Folkehelsearbeidet skal gjøre innbyggerne bedre i stand til å bevare helsen. God helse må betraktes som en ressurs i det daglige liv, ikke som tilværelsens mål. Folkehelsearbeid skal inngå som en viktig del av kommunens virksomhet, i alle enheter og forankres både planmessig, organisatorisk, faglig og økonomisk. På bakgrunn av dette målet er visjonen “Folkehelsekommunen der alle trives” vedtatt. Vi skal strekke oss etter dette målet, og vi skal minne hverandre på det hver dag ved å bruke det som vårt slagord.

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Lena Holmström

Telefon: 75 60 40 19

E-post: lena.holmstrom@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Lena Holmström

Telefon: 75 60 40 19

E-post: lena.holmstrom@fauske.kommune.no