Hjem/Folkehelse
Barnehager felles voksentur2 2016
Folkehelse

Folkehelse i Fauske kommune

"Fauske kommune skal være en folkehelsekommune som legger til rette for at innbyggerne skal oppleve at kommunen er den beste å bo og ha sitt virke i. ". Dette kan vi lese i "Fauske 2025", som er kommuneplanens samfunnsdel. I saken fra kommunestyret 26.2.2009 står det at "Folkehelse er et livsviktig lagarbeid".  I dag er Fauske en foregangskommune innen folkehelsearbeid. Andre kommuner ser til Fauske, og det må vi være stolt av.

Foto: Viser en gjeng glade turgåere - fra en fellestur for ansatte i barnehagene under Folkehelseuka 2016.

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Irene Larssen

Telefon: 95 05 45 28

irene.larssen@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Folkehelserådgiver:

Irene Larssen

Telefon: 95 05 45 28

irene.larssen@fauske.kommune.no