Motta digital post fra det offentlige Utklipp

Har du digital postkasse?

Fauske kommune har tatt i bruk digitale løsninger for å sende ut brev. Vi oppfordrer alle til å skaffe seg digital postkasse. Dette vil spare kommunen for tid og penger, og mottakerne vil få posten raskere. Du må selv opprette digital postkasse. Følg oppskriften: https://vimeo.com/124497427