Hjem/Folkehelse/Helsetilstanden i Fauske

Helseoversikt

Helsetilstand

I tråd med Lov I tråd med folkehelseloven skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Dette skal være et grunnlag for kommunens arbeid med ulike planer og tiltak.I tråd med folkehelseloven skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Dette skal være et grunnlag for kommunens arbeid med ulike planer og tiltak.om folkehelsearbeid (folkehelselova) skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne.I tråd med folkehelseloven skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Dette skal være et grunnlag for kommunens arbeid med ulike planer og tiltak.I tråd med folkehelseloven skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Dette skal være et grunnlag for kommunens arbeid med ulike planer og tiltak. Dette skal danne grunnlag for kommunens folkehelsearbeid, også i forbindelse med planlegging etter plan- og bygningsloven.

 

 

God oversikt og rett kunnskap gir oss

  • gode forutsentinger for å velge riktige mål og strategier i kommunens langsiktige planverk
  • et godt grunnlag for å samarbeide på tvers av fagområder om felles målsettinger og gjøre felles prioriteringer i det årlige handlingsplan- og budsjettarbeidet.

Her finner du mer informasjon om helsetilstanden i kommunen vår:

FOLKEHELSEPROFIL 2019 (HER kan du laste ned folkehelseprofilene fra tidligere år)

FAUSKE KOMMUNES OVERSIKTSARBEID

UNGDATA-UNDERSØKELSE 2013, 2016 OG 2019