Fauske kommune ny logo_120x40

Vedtak plan- og utviklingsutvalget - 09.09.2014

Høring angående vedtatte veiadresser/områdeadresser i Fauske kommune

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 09.09.2014, sak 071/14, vedtatt nye vei- og områdenavn i Fauske kommune. Med hjemmel i Lov om stadnamn § 10, legges vedtakene ut på høring i 3 uker.

Alle kommuner er i henhold til matrikkeloven § 21 pålagt å fastsette offisiell adresse for alle boliger, hytter og større bygg. Med offisiell adresse menes veinavn og nr. (gate-/veiadresse).

Kommunen er, etter matrikkelloven, ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og å registrere dette i matrikkelen. (En sentral database med opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser)
Kommunestyret vedtok den 8.9.11 i sak 51/2011 rammen for et prosjekt som skal munne ut i at alle våre veier skal gis et offisielt navn som videre skal danne grunnlaget for å tildele alle boliger, hytter og større bygg en vei-/gateadresse.

Navnevedtak:
Møtebok navnesak 071/14
Møtebok navnesak 077/14

Kartvedlegg:
Benkevasslia_Erikstadvatnet.pdf
Bjørnmyr.pdf
Djuposfjellet.pdf
Engan.pdf
Gamvatnet.pdf
Grovvatnet.pdf
Helskaret_Klipvatnet_Rulengvatnet.pdf
Kallmo_Lyngås.pdf
Lanjak.pdf
Melvatnan.pdf
Nordre Såki.pdf
Per Sjursodalen.pdf
Reinlia.pdf
Sjønstådalen.pdf
Skoffedalsvatnet.pdf
Stifjellet.pdf
Storskogveien.pdf
Svartvatnet.pdf
Tokdalveien.pdf
Tverråmoskogen.pdf
Tvetjønna.pdf
Villumvatnet.pdf

Det kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

a)     offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd,
b)     eigar eller festar når bruksnamnet kjem inn under § 8 andre ledd,
c)     lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

Mulige merknader sendes innen 08. oktober 2014 til Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske.