Framtidens barnehage i Fauske

Hvordan skal framtidens kommunale barnehager i Fauske sentrum se ut?

De er barnehagestyrere, tillitsvalgte og foreldre. Til høsten skal de legge fram en rapport som viser hvordan det kommunale barnehagetilbudet i fauske sentrum kan se ut i framtiden.

Bildetekst: Fra v. Lena Holmstrøm (prosjektleder), Hilde Moen (styrer Hauan barnehage), Sølvi Torset (Fagforbundet), Karen Ro (styrer Erikstad barnehage), Maren Tønder Vasskog (foreldrerepresentant), SIssel Alver (styrer Vestmyra barnehage) og Trond Hagen (Utdanningsforbundet). Ikke tilstede: VIbeke Furnes Hansen (hovedvernombud), Tonje Lundli og Elisabeth Fremstad. Foto: Gull H. Pedersen/ Fauske kommune

Trond Hagen, som representerer Utdanningsforbundet synes det har vært en fin prosess i gruppa.

- Vi skal rett og slett se på hvordan framtidens barnehage kan gi det beste tilbudet til barna i dette området.

Det handler om å utrede dagens barnehagestruktur i sentrum mot alternative strukturer. Utredningen de jobber med vil inneholde ulike modeller innenfor gitte rammer.

For de ufødte barna

Lena Holmstrøm er prosjektleder. Også hun opplever en god driv blant medlemmene i gruppa.

- Vi har et framtidsperspektiv for de yngste og for de ufødte barna, sier Holmstrøm som har fått tildelt oppgaven fra rådmann ved kommunalsjef Arve Rolandsen. Dette gjelder barnehagene Erikstad, Hauan og Vestmyra.

Arbeidsgruppen består av styrere fra de aktuelle sentrums-barnehagene, i tillegg til hovedtillitsvalgte og foreldrerepresentanter.

Kun positiv tilbakemelding

Maren Tønder Vasskog er en av tre foreldrerepresentanter. Hun er glad for å kunne være med å påvirke.

- Jeg synes det er veldig interessant å få være med i prosessen.

De signaler hun har fra andre foreldre er så langt kun positiv. Hun opplever også at foreldrene blir tatt på alvor på lik linje med de øvrige i gruppa.

Utredningen kommer som en følge av vedtak om ny skolestruktur. Ferdig rapport skal inneholde konsekvensutredning av ulike driftsmodeller samt lokaliseringsalternativer. Denne skal utgjøre grunnlaget for rådmannens saksutredning som vil være klar for politisk behandling i driftsutvalget 22. oktober 2014.