Legesenteret har to leger, Stig Rune Rørvik og Steinar Kristiansen. Rørvik slutter i sin stilling, mens Kristiansen går over i jobb i kommunen fra samme dato.

Det vil bli sendt ut brev til pasienter på listen til lege Stig Rune Rørvik – fra HELFO.

Tidligere har det vært sagt at alle pasienter ved Havnegården legekontor skulle få brev fra HELFO. I og med at endringene for Steinar Kristiansen består i at pasientene må bytte legekontor, vil det ikke bli sendt brev til denne gruppen.

Her kan pasienter ta kontakt:

Stig Rune Rørviks pasienter: ta kontakt med Fauske legesenter for timebestilling på telefon 756 04 900. Ny lege Hedda Nilssen vil tiltrå stillingen 08.12.16

Steinar Kristiansens pasienter: ta kontakt med Valnesfjord legekontor for timebestilling på telefon         756 04 430. Steinar har permisjon fra sin stilling frem til 31.05.17, her vil det være vikar i stillingen.

Ved spørsmål kontakt

Hilde Sørensen, enhetsleder helse, 756 04 221 / 932 04 162

Therese Olsen, konsulent enhet helse, 756 04 236