Få dager igjen. Frist 28. mars.

KULTURPRIS OG KULTURSTIPEND 2018

Frist for å komme med forslag til vinner av kulturprisen 2018 er 28. mars. Begrunnet forslag kan sendes til postmottak@fauske.kommune.no. Søknadsskjema