kunstnere omvisning vestmyra nye skole

Kunstnerbesøk på Vestmyra

Javier Barros, Ingri Haraldsen, Petter Buhagen og Robel Temesgen er de utvalgte kunstnerne som er tatt ut til å levere inn forslag på utsmykking av nye Vestmyra skole og konkurrere om oppdraget. De har frist til 1. september. Deretter vil en jury bestående av elevrepresentanter, lærere, rektor og prosjektleder + kunstfaglig konsulent kåre en vinner tidlig i høst. Det ferdige kunstproduktet skal være ferdig levert til skolestart neste år, når også uteområdet er fullført. Total kostnadsramme for kunstnerisk  utsmykking av skolen er på kr. 675.000. Til å bistå det kunstfaglige har Trygve Luktvassbotn engasjert. Kunstnerne er valgt ut i samarbeid med han.