Flere ledige sykepleierstillinger Fauske sykehjem

Ledige stillinger for sykepleiere

Fauske sykehjem er en del av samhandlingsområdet Helse- og omsorg i Fauske kommune og består av flere somatiske avdelinger og avdelinger for personer med demens. Det er ledig fem stillinger, der noen er nattevakter og andre er dag/ aften. Les hele utlysningen her: http://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=443108668