Livesending fra kommunestyremøtet i dag

Her kan du se kommunestyret live i dag. Møtet starter kl. 10.00: https://fauske.kommunetv.no/no/broadcast/8 Vi har dessverre ikke kamera per nu som dekker selve presentasjonene. AN tv har også streaming, og der kan du se presentasjonene: https://www.an.no/fauske/okonomisk-politikk/kulturhus/antv-sender-behandlingen-av-fauske-tower-direkte/s/5-4-723712?access=granted