Mestringskurs AN

Fauske videregående skole - i september

Mestringskurs for ungdom

Hvordan henger tanker og følelser sammen - og påvirker hverandre? Dette er overskriften for mestrindskurset som tilbys ungdom i alder 14 til 20 år. Ta kontakt med Fauske Familiesenter for påmelding.

Artikkel i Avisa Nordland : https://www.an.no/fauske/helse/livsstil/tenaringsgutter-larer-seg-a-tenke-positivt-det-handler-bare-om-a-snu-de-negative-tankene/s/5-4-536250?access=granted (denne artikkelen ligger bak en betalingsmur, men du kan lese innholdet nederst på hjemmesiden her)

Kurslederne Åshild Uhre og Anita Mørk beskriver kurset slik:

Kurset er for ungdom som har erfaring med å være nedstemt. Det brukes ulike ord for dette: Trist, deprimert, deppa. Uavhengig av hvilke ord som brukes for å beskrive nedstemthet, så kjennetegnes dette ofte ved at en har flere triste tanker, mer triste følelser, mindre glede og mindre energi enn vanlig. Mange som har erfaring med nedstemthet har også erfaring med indre uro og angst. Innholdet i kurset er relevant også for disse plagene når de oppstår sammen med nedstemthet.

På kurset lærer du en måte å forstå hvordan følelser knyttet til nedstemthet oppstår. Basert på denne forståelsen vil du på kurset lære metoder for å motvirke og mestre nedstemthet. En viktig del av dette er å rydde i tankene for å bli klar over hvilke tanker som bidrar til tristhet og uro og hvilke tanker som hjelper det.

Metodene må læres først- og for å virke må de brukes!! For å få dette til er det viktig å trene på å bruke dem. Treningen foregår på kurset og hjemmet, det er derfor et treningsopplegg med bl.a. Oppgaver både på kurset og mellom hver kursdag.

Det er laget mål for hver av kursets deler, og målene er som trinn i en trapp: Hver mål er nødvendig og danner grunnlag for neste trinn.

Tenker du at dette kunne være noe for deg eller noen du kjenner, ta gjerne kontakt for en nærmere samtale.

Kurset går over 10 ganger og er gratis, det vil bli delt ut kursmateriale, servert et lett måltid med på følgende frukt pause. Varighet ca 2-3 timer hver gang og er fortrinnsvis for ungdommer fra 14 til 20 år, med symptomer over tid med mild moderat nedstemthet. Kursledere er Åshild Uhre psykiatrisk sykepleier 947 81215 og Anita Mørk helsesøster 482 68302 - anita.mork@fauske.kommune.no, aashild.uhre@fauske.kommune.no.

PS. Ta kontakt med Fauske Familiesenteret tlf: 756 04300 eller Fauske videregående skole 756 52007 for påmelding eller nærmere informasjon.

Sak i AN 20.6.2017:

Tenåringsgutter lærer seg å tenke positivt: - Det handler bare om å snu de negative tankene

Av

Publisert: Sist oppdatert:
– Jeg har det veldig mye bedre nå. Kurset hjalp meg mye, sier Tobias Bogevold (19).

For tredje året på rad har Fauske kommune arrangert livsmestringskurs for ungdommer fra 14 til 20 år.

Bogevold går anleggsteknikk ved Fauske videregående skole og er sammen med klassekamerat Jon Raymon Pettersen (17) to av årets kursdeltakere.

– Hvis du har en dårlig dag og snubler i dørkarmen, tenker du at du vil ta kveld. Kurset har hjulpet meg å tenke på at alle har en dårlig dag. Det handler bare om å snu de negative tankene, sier Bogevold.

– Tenke annerledes

Over ti uker har ti gutter og jenter deltatt på kurset som er arrangert i regi av Fauske familiesenter.

– Livsmestringskurs handler om å bli bedre kjent med seg selv. Her lærer de unge å bli bevisst på hvordan tanker og følelser påvirker hverandre, og hvordan vi kan tenke på bedre måter, forteller psykiatrisk sykepleier Åshild Uhre.

– Det handler om å lære seg å mestre livets belastninger og utfordringer, tilføyer helsesøster Anita Mørk.

Ble mobbet

På grunn av mobbing i oppveksten, har Bogevold hatt det tøft i mange, mange år.

– Jeg har slitt med negative tanker helt siden jeg begynte på barneskolen. Jeg pleide å feie tankene bort slik at jeg slapp å forholde meg til dem, sier han.

Da Bogevold begynte på videregående, endret ting seg.

– Da fikk jeg det mye bedre, så bra som jeg aldri har hatt det før. Jeg sluttet å skyve bort tankene, så de begynte å presse seg fram. Da innså jeg hvor hardt jeg hadde hatt det.

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Etter å ha vært i kontakt med både lege, BUP-tjenesten og psykolog fikk han høre om livsmestringskurset.

– Jeg har hatt veldig stort utbytte av kurset. Det er mange situasjoner jeg har lært å takle bedre nå, enn før jeg startet, sier Bogevold.

Vil hjelpe andre

For Pettersen sin del, valgte han å delta på kurset fordi han var nysgjerrig på hva det var.

– Jeg ser det er veldig mange i samfunnet som har vært borti depresjon. Uansett hvor du går, vil du i løpet av livet møte en person som har det vanskelig. Det kan være slekt, venner eller andre, sier han.

Pettersen henvendte seg derfor til miljøtjenesten.

– Det var mest fordi jeg var interessert i tilbudet, og for å ha noe å sysle med på ettermiddagen, sier han.

For guttene har kurset hatt stor positiv effekt.

– Jeg sitter igjen med mye kunnskap om hvordan man kan snu de negative tankene. Hvis du for eksempel er sliten en dag og går hjem, men når du har kommet hjem får du et innfall av at ingen vil være sammen med deg, da må man snu tankene sine. Det valget tok jeg, sier Bogevold.

Sosialt og morsomt

– Vi har hatt det sosialt og morsomt sammen, og man lærer av andres erfaringer. Pluss av vi får gratis mat, ler Pettersen.

Fra høsten av starter nye livsmestringskurs og interesserte kan ta kontakt med skolen, miljøtjenesten eller familiesenteret for mer informasjon.

Bogevold og Pettersen synes det er viktig å stå fram med sin historie for å hjelpe andre.

– Vi gutter har ikke så lyst til å prate om følelser, men om min historie kan hjelpe én person, så er det nok. Man må tørre å snakke om det som er vanskelig, sier Bogevold.

- Viktig jobb

– Jo tidligere man tar tak i situasjoner som barn og unge opplever som vanskelig, jo større er sjansen for å kunne gi god og målrettet hjelp.

Det sier seniorforsker Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning.

Nasjonale tall fra Ungdata-undersøkelsen i 2016 viser at nærmere halvparten av alle elevene på videregående skole er bekymret over ulike situasjoner i livet. De fleste som sliter med depressive symptomer er jenter, og tallet øker jo eldre elevene blir.

Nordlandsforskning har gjort undersøkelser blant ungdom som har falt ut av den videregående skolen og som sliter med psykiske helseproblemer, hverdagen og livet.

– Årsaken til at denne gruppen sliter viser seg ofte å ha bakgrunn i vanskelige forhold i barndom og oppvekst. Det kan være mobbing, ensomhet, opplevd annerledeshet, vanskelige familieforhold og skilsmisse. Gjerne en kombinasjon av disse, sier Anvik.

Seniorforskeren forteller at angst og depresjonssymptomer kan ses på som en reaksjon på vanskelige livsomstendigheter.

– Den beste forebyggingen er å hindre at barn og unge opplever mobbing og ensomhet, skape større bevissthet rundt mangfold og inkludering, og ivareta barn som opplever vanskeligheter, sier Anvik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut