Kjenner du noen som fortjener

Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2017

Nordland fylkeskommune inviterer alle kulturinteresserte, kommuner, kulturorganisasjoner- og institusjoner og kulturaktører til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2017.

Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren. Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse. Statuttene finner du på lenken nedenfor.

Prisen er på kr.50.000.-

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg som består av leder og nestleder i Fylkestingets kulturkomitè, samt fylkesråden for kultur.

Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember måned.

Forslag sendes til

Nordland fylkeskommune

Kultur, miljø og folkehelse

Fylkeshuset, 8048 Bodø

Eller post@nfk.no

Innen 1. november d.å.

 

STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS (002).pdf