Tirsdag 9. oktober 2018, Mosjøen videregående skole, avd Marka

Norges Bondelag inviterer til samling: "Erstatning for tap til rovdyr m.m."

Nordland Bondelag arrangerer seminar om erstatninger ved tap til rovdyr på Mosjøen videregående skole, avd. Marka tirsdag 9.oktober 2018 fra kl. 10.00- 15.35. Vi ønsker å nå så mange berørte bønder som mulig, så del gjerne denne informasjonen.

Program

10.00

Introduksjon

Advokat Karoline Hustad

10.10

Rovviltforvaltningen

Institusjonene beitebrukere må forholde seg til

seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård

10.25

Vilkår for erstatning etter tap til rovdyr, inkludert avkortningsproblematikk.

Gjennomgang av erstatningsvilkårene.

advokat Karoline Hustad

11.10

Pause

11.25

Forts. vilkår for erstatning etter tap til rovdyr.

advokat Karoline Hustad

11.45

Gjennomgang av erstatningssøknadsskjema.

advokat Karoline Hustad

12.05  

Lunsj.

13.00

Dokumentasjon av tap og tapsårsak

Seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård.

13.40                

Pause.

13.50

Hva bør du tenke på før beiteslipp

Seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård

14.05

Krisehåndtering ved rovdyrulykker

Per Fossheim, prosjektleder FKT- prosjektet

Programmet og info om påmelding fortsetter på neste side.

 

14.50                Pause

15.00                Åpen post

                              Erfaringsdeling

                              Hvilke problemstillinger oppstår i praksis?

 

15.35                Møtet slutt, vel hjem.

      

 

Praktisk informasjon

 

Målgruppe:

Gårdbrukere, reindriftsutøvere, beitelag, kommuner, andre med interesse av temaet.

 

Pris:

For medlemmer i Nordland Bondelag er seminaret med lunsj og kaffe gratis.

 For de som ikke er medlemmer koster seminaret kr 1 000,- inklusive lunsj og kaffe. Men tegner du medlemsskap i Norges Bondelag under seminaret får du det gratis.

 

Deltagerne må dekke egne kostnader til reise og eventuell overnatting selv.

Ved evt. avbestilling faktureres deltaker for kr 500.-, dette for å dekke inn kostnader ved seminaret.

 

Påmelding:

Meld deg på med navn og postadresse til nordland@bondelaget.no.

Påmeldingsfristen er mandag 24. september kl. 12.00.

 

 

VELKOMMEN TIL EN LÆRERIK DAG.