Gang- og sykkelvei Sulitjelma

"Øverveien" mer trafikksikker for gående og syklende

Ny gang- og sykkelvei i Sulitjelma

Fauske kommune har opparbeidet ny innkjøring til Charlotta i Sulitjelma. Ny atkomstveg er anlagt rett øst for Sulitjelma samfunnshus. Vegen er foreløpig en grusveg som skal asfalteres og ferdigstilles sommeren 2015. Samtidig er deler av "Øverveien" stengt for biltrafikk og gjort om til gang- og sykkelvei.

Samtidig er deler av "Øverveien" stengt for biltrafikk og gjort om til gang- og sykkelvei. Ved å stenge denne veien for biltrafikk blir det mindre trafikkfarlig for skoleelever ved Sulitjelma skole. Store deler av prosjektet er finansiert med fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler

Gang- og sykkelvei Sulitjelma2 ny vei_460x307.jpg

 Gang- og sykkelvei Sulitjelma NY1_460x307.jpg

Gang- og sykkelvei Sulitjelma3_460x307.jpg

 

Tips en venn Skriv ut