Innskriving av nye elever

Dersom du flytter til Fauske kommune og har barn i skolepliktig alder gjelder følgende retningslinjer:

Du kontakter skolen eleven går på og ber skolen sende flyttemelding til Fauske kommune, enhet skole ved skolefaglig rådgiver.

Fauske kommune har innført kretsgrenser, noe som medfører at elevene knyttes til sin nærskole, j.fr. forskrift om kretsgrenser vedtatt i K-sak 8/19.

l følge Opplæringslovens§ 8-1 har «grunnskoleelevane rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til». Dersom spesielle forutsetninger tilsier det kan eleven få plass ved en annen skole.

Tildeling av skoleplass avgjøres av skolefaglig rådgiver i samråd med aktuelle rektorer.

Fauske kommune satser på høyest mulig kvalitet i våre skoler, og ønsker god kunnskap om den enkelte elev. For å hjelpe nye elever med å finne seg til rette i skolen, ønsker vi å kontakte tidligere skoler for å innhente opplysninger om faglige vurderinger og sosiale forhold knyttet til skolen.       

Foresatte gir tillatelse til at skolen innhenter informasjon fra tidligere skoler.

Ny i 1.klasse?

Har du barn som skal starte i 1.klasse i Fauske så ber vi deg om å levere innregisteringsskjema innen 1.desember året før skolestart. Dersom barnet ditt går i barnehage i Fauske kommune, så vil dere få skjemaet utlevert av barnehagen.

Fauske kommune samarbeider med barnehagene om overgang mellom barnehage og skole og har en egen plan for overgangen.

 § 13-5 i opplæringsloven sier:

"Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god overgang.

Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning."

I løpet av april vil nye 1.klassinger bli invitert til sin skole til bli kjent dag. Går barnet i barnehage, vil ansatte i barnehagen følge barnet til skolen denne dagen.

Fauske kommune satser på høyest mulig kvalitet i våre skoler, og ønsker god kunnskap om den enkelte elev. For å hjelpe nye elever med å finne seg til rette i skolen, ønsker vi informasjon fra barnehagene  om det enkelte barn. I løpet av våren inviteres dere til foreldresamtale i barnehagen knyttet til overgangen barnehage -skole, hvor dere snakker med barnehagen om hvilken informasjon som er viktig at skolen får, før barnet deres skal starte på skolen.

Første uke i juni inviteres dere som foreldre, sammen med deres barn, til skolen. Barna vil få utdelt skolesekk, og bli ytterligere kjent med skolen, samt at dere foreldre vil få informasjon fra skolen om oppstarten.

Har dere behov for SFO er søknadsfrist 1.mars, se ytterligere informasjon om kommunens SFO tilbud her.

For åpningstid SFO, se den enkeltes skole sin hjemmeside.

Skoledagen start og slutt

2020/2021   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Valnesfjord  start alle 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
  slutt 1-4 14:00 14:00 14:00 14:00 12:30
  slutt 5-6 14:35 14:35 14:35 14:35 12:30
  slutt 7-10 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35
Finneid  start alle 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
  slutt 1-4 13:45 13:45 13:45 13:45 11:30
Sulitjelma  start alle 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
  slutt 1-4 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
  slutt 5-7 14:30 14:30 13:45 13:45 13:45
  slutt 8-10 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
Vestmyra  start alle 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
  slutt 1-4 14:00 14:00 14:00 14:00 11:25
  slutt 5-6 14:20 14:20 14:20 14:20 11:15
  slutt 7-10 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20