Strømsnes og Helsetunet

Omsorgsboliger til salgs

Omsorgsbolig kan tildeles personer som har omfatende bistandsbehov, og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. NB korte frister for de to leilighetene.

Leilighet 1: Strømsnes Brl 2-roms leilighet til salgs.

Innskudd kr. 14.000,-. Felleskosnader pr. mnd. kr. 5125,-. Frist 3.8.2016

Leilighet 2: Helsetunet Brl 2-roms leilighet til salgs.

Innskudd kr. 13.700. Felleskostnader pr.mnd kr. 6.355. Frist 6.8.2016

Spørsmål/info begge leiligheter:

Fauske kommune v/tildelingskontoret.

Tlf. 75 60 41 00

Skriftlig henvendelse:

Fauske kommune, tildelingskontoret,

Boks 93, 8201 Fauske