Opphevelse vegstenging Vassryggveien

Vassryggveien fra krysset FV 826 ved Kvitblikvannet - Vallvatnet er fra og med  2. juni 2017 åpnet for fri ferdsel