Orientering rundt bosetting av enslige flyktninger i Sulitjelma

Nærmiljøutvalget i Sulitjelma har tatt initiativ til et orienteringsmøte i forbindelse med bosetting av enslige flyktninger. Sammen med Fauske kommune inviterer de til møte ved Sulitjelma samfunnshus onsdag 14.9. kl. 18.30. Innledning ved enhetsleder Barn & Familie, Ulf Flønes og flyktningkonsulent Knut E. Sæther.