salten regionråd logo

Torsdag 19. og fredag 20. har Salten Regionråd møte

Regionrådet har møte på Fauske

Foruten diverse valg og presentasjoner av råd og utvalg, har regionrådet blant annet samferdsel på programmet de to dagene de er på Fauske. Samferdsel i Salten - innspill til NTP 2018 - 2029. Her skal samferdselssdepartementet ved statssekretær Tom Cato Karlsen innlede.   

Andre punkter på programmet er "orientering om Bodø kommunes høringsinnspill vedrørende ny langtidsplan for forsvarssektoren", Saltenstrategiene - prosess. Petro Utviklingsprogram Salten - oppfølging og uttalelse vedrøredende statsbudsjettets post 60 - tilskudd til fiskerihavneanlegg.