Julehilsen fra ordfører

Like sikkert som at kalenderen går mot et nytt år, kommer også jula. Ei tid med forventninger og sterke følelser.  Ei tid med mye lys og varme, men også ei tid der noen får kjenne på det tunge og vonde. For noen vi har mistet, ensomhet eller det er andre ting som gjør denne tida vanskelig.

Det er noe spesielt med desember. Det er ei tid for å reflektere og tenke over året vi har lagt bak oss. Og se framover.

Fauske kommune er et godt sted å være. Forskning og undersøkelser har vist at både barn og voksne i stor grad har det veldig bra på Fauske. Men noen sliter. De fleste ungdommer i Fauske opplever foreldre som støttende, kan vi lese ut fra ungdata-undersøkelsen. Men vi kan også se at flere er plaget av ensomhet og depresjon, sammenlignet med landet for øvrig. Det tar vi på største alvor, og jobber med å legge til rette for at barn og unge skal oppleve Fauske som et godt sted å bo, og et godt sted å komme tilbake til.

At statistikken viser at det blir flere og flere eldre, kan vi også se på som positivt. Det betyr at denne gruppen holder seg i form lengre, og blir en ressurs i samfunnet.

Kommunen har sine utfordringer som vi politikere må ta stilling til gjennom hele året. Mange vanskelige avgjørelser er tatt. Avgjørelser som vi vet får konsekvenser for enkeltmennesker. Dette siste året har vi vært gjennom debatter rundt barnehage, skole, sykehjem og ikke minst økonomi. Vi har vært en «snartur» innom Robek-lista, men mange grep er gjort både av administrasjonen og av politikerne.

Det er mye spennende på gang både i kultur- og næringsliv. Ei gruppe det ofte er snakk om i sammenheng med kulturarrangement, er de frivillige. Enkeltmennesker, lag og foreninger. Det kan aldri sies sterkt nok hvor viktig denne gruppen er. Dere er limet i samfunnet, og dere er med når det skal lages fest og moro. Det så vi ikke minst under hovedlandsrennet og Arctic race of Norway. Jeg tar av meg hatten for dere. I næringslivet skjer det mye, og vi ser med spennening inn i det nye året.

Det er mye vi er stolt av i kommunen vår. Mange henter hjem heder og ære på så mange forskjellige måter. Dere har representert Fauske både i inn- og utland.  Det blir lagt merke til.

Velkommen til alle nye innbyggere. Vi setter stor pris på alle som vil bosette seg i kommunen vår, og håper at vi klarer å bidra til å at dere skal trives her. Fauske har en visjon; «Folkehelsekommunen der alle trives». Der må vi alle bidra, både nye og «gamle» innbyggere, frivillige, offentlig og private aktører. Vi må stå sammen om å skape trivsel, og å utvikle Fauske-samfunnet. Vi må spille på lag.

I mitt første år som ordfører, har jeg fått være med på mye flott, og gjort mange ting for første gang. Jeg har klippet snorer og holdt taler, tatt imot statsministeren og besøkt 100-åringer. Mitt kontor er alltid åpent, og mange har vært innom. De som har imponert meg mest, var tre jenter i sjette klasse som ønsket å si sin mening om en sak. Det står det respekt av. Det aller fineste med å være ordfører, er slike «små» møter, og jeg gleder meg allerede til å treffe mange av dere i det nye året.

Til de som har møtt på utfordringer i 2016 håper jeg at dere klarer å rette ryggen og gå videre. At dere får den hjelp og støtte dere trenger, både fra kommunen og fra andre. Ei oppfordring til oss alle må være å ta ekstra godt vare på hverandre i disse dagene vi går inn i. At vi viser raushet og omtanke. Går litt i oss selv - er det noe vi kan gjøre for våre naboer, venner eller familie?

God jul og godt nytt år til dere alle

Hilsen ordfører Jørn Stene