BDO sluttrapport kommunereform

Oppsummerende rapport om kommunestrukturen

Sluttrapporten fra BDO er klar

BDO fikk i oppdrag fra Salten Regionråd å utarbeide et grunnlag for kommunene i forbindelse med kommunereformen. Denne er nå klar. Utredningen er laget på et faktabasert grunnlag, som kan være utgangspunkt for videre analyser. Se rapporten her: Mulighetsstudier for Salten - Sluttrapport 16.09.2015.pdf

Tips en venn Skriv ut