Tunnellarbeid mot Sulitjelma

Fra 23. august til 17. september

Starter arbeid med tunnelene mot Sulitjelma

Statens vegvesen varsler om at det blir oppstart av arbeid med sikkerhetsoppdatering av tunnelene langs Sulisvegen. Se informasjon her: 17-1243 - Annonse Nordland.pdf