Tildeling av stipend fra Eivind Sannes legat

Legatstyret hadde møte 19. desember 2019 og tildelte 3 stipend på hver kr. 5.000,-.

Følgende personer ble enstemmig tildelt stipend for 2019:

  • Elise Karlsen, Bachelor i fysioterapi
  • Marie Pedersen, Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
  • Bjørnar Jakobsen Unhjem, Master i bevegelsesvitenskap