Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fauske kommune disponerer i 2014 kr. 143 000,- til «Drenering av jordbruksjord».

Tilskuddsmidlene skal gå til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet og omfatter både grøfting, profilering og omgraving på eget eller leid areal.

Tilskudd til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør kr. 1000,- pr dekar. Ved annen grøfting kan det gis kr. 15,- pr. løpemeter begrenset oppad til kr. 1000,- pr. dekar. Beregnet tilskudd under kr. 3000,- pr. søknad utbetales ikke.

Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak som er påbegynt før kommunen har innvilget søknaden.

Søknad om tilskudd sendes på fastsatt skjema, (inkl. enkel plan over arbeidet), til Fauske kommune innen 15.06.2014

Søknadsskjema og forskrift

Informasjon om drenering