Trafikksikker barnehage Stemland

Felles møte mellom trafikkforum i Bodø og Fauske

Trafikksikker barnehage var et av tema

I møtet mellom trafikkfaglig forum i Bodø og Fauske nylig, ble det blant annet orientert om at Fauske har fått sin første trafikksikre barnehage. Stemland barnehage i Valnesfjord ble kommunens første, og flere er underveis. Målet til Fauske kommune er å kunne betegne seg som «Trafikksikker kommune». Les barnetråkkregistringen her. 

 En gang i året har Faglig Trafikkforum Bodø og Faglig Trafikkforum Fauske, et fellesmøte. I år var det Fauske som inviterte til møte med tema «Ka skjer på Fauske?». Dette skjedde i forrige uke. Les rapporten rundt barnetråkkregistrering som også var tema: barnetråkk Fauske rapport.pdf

Evald Solbakken fra Fauske kommune orienterte om nye Vestmyra skole og om trafikksikker skolevei. Svein Bjørgo Larsen fra Statens vegvesen informerte om planfri kryssing av E6 ( ved Nico krysset) og omlegging av RV80. Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir fra Fauske kommune orienterte om Fauske kommunes trafikksikkerhetsplan og om arbeidet med ny sykkelplan.

Kommunen vil stimulere til sykkelkultur ved fysisk å legge til rette for syklende og gående. I følge nasjonal sykkelstrategi skal 80% av barn og unge kunne gå eller sykle til skolen. Stemland barnehage ble i høst den første barnehagen i kommunen som kan betegne seg som trafikksikker, i den forbindelse fikk de 3000,- fra Trygg Trafikk.  Trygg trafikk orienterte på møtet om «Trafikksikker kommune». Ottar Skjellhaug oppsummerte møtet på en god måte der han blant annet ønsket å invitere Trygg trafikk til å gi en orientering i kommunestyret om «Trafikksikker kommune». Målet til Fauske kommune er å kunne betegne seg som «Trafikksikker kommune».

 

 

Tips en venn Skriv ut