siv anita ordfører portrett uten kjede

Oppfølging av avtalen som ble tegnet for nærmere 40 år siden

Tur til vennskapsbyen Melenci i Serbia

- Vi ser fram til besøket, sier ordfører Siv Anita Johnsen Brekke som kommer til å invitere Melenci til Fauske mens de er på besøk i Serbia. Ordfører vil blant annet ta en gjennomgang av vennskapsavtalen. Samarbeid på områdene skole, turisme og rehabilitering samt næringsvirksomhet, skal også diskuteres.

 

Fauske kommune har fått invitasjon fra Melenci, og har takket ja til et besøk. Gruppa reiser til Serbia 2. pinsedag, 25. mai. Tilbake 28. mai.

Bakgrunn: I 1977 ble det undertegnet en avtale mellom Melenci og Fauske om utvikling av samarbeid og vennskap mellom de to kommunene. Formålet var å utdype det vennskapet som var skapt mellom jugoslaver og nordmenn under 2. verdenskrig.

Turen har som formål å videreføre det samarbeidet og den avtalen som finnes. Den siste avtalen ble revidert og underskrevet i 2006, i Melenci. Det er også det siste besøket som har vært gjennomført. Av forskjellige grunner har det ikke vært aktivt samarbeid de siste årene. Det håper vi å få gjort noe med.

Under besøket i neste uke vil gruppa fra Fauske få orientering om Serbia generelt både lokalt og regionalt. Samarbeidsområder for diskusjon er;

  • Skole

  • Turist og rehabilitering (kultur/idrett)

  • Næringsvirksomhet

I programmet ligger møte med kommunestyret i Melenci: gjennomgang av vennskapsavtale og diskusjon om samarbeidsområder.

Delegasjonen skal også på besøk til ordfører i Zrenjanin kommune samt institutt Banja Rusanda.

Tips en venn Skriv ut