Fauske kommune ny logo_120x40

Varsling om oppstart av områderegulering for Søbbesva

I henhold til plan. og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeider i Fauske kommune.

Områderegulering for Søbbesva

Planområdet ligger ca. 2,0 km nord for Fauske sentrum, vest for E6 og like nord for jernbanen. Gjeldende plan er reguleringsplan for Søbbesva (utvidelse), stadfestet 02.10.1981. Denne erstattes av ny plan.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting av eksisterende industriområde og oppdatere gjeldende plan. Det er utarbeidet forslag til planprogram som beskriver kjent kunnskap om området, men det stilles ikke krav om konsekvensutredning.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det igangsetting av utbyggingsavtale for Søbbesva, mellom Salten Serverfarm Fauske og Fauske kommune.

Planarbeidene utføres av A/S Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune og Salten Severfarm Fauske. Kommentarer / innspill til det igangsatte planarbeidet kan rettes innen 15.09.2014 til:

A/S Salten Kartdata, 8205 FAUSKE
Tlf. 75 40 24 80

Vedlegg:

Varselbrev 1
Offmynd_Søbbesva
Varselbrev 2
Naboliste
Kunngjøringsannonse
Oversiktskart
Detaljkart
Planavgrensning
Planprogram

 

Tips en venn Skriv ut