Holaveien til Vestvatnli er nå åpnet

Vegstenging øvre Valnesford

Veisperringen ved Dambru er nå fjernet og Holaveien er nå åpnet for alminnerig ferdsel fra og med i dag den 13. mai 2018

Tidligere melding av 24. april 2018: På grunn av teleløsning er Holaveien stengt fra Dambrua. Stengingen gjelder fra og med den 24. april 2018 og inntil veien er tørket opp. Kjøring til og fra eiendommene tillates.

Det vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside når veien åpnes.