På grunn av teleløsning er Vassryggveien stengt fra og med den 31.03.2021 kl. 09:00. Veien er stengt fra Fv 826 ved Kvitblikvannet til krysset ved Vallvatnet (der veien deler seg mot Kvitblik/Sørfold). Veien vil være stengt  inntil veien er tørket.

Det vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside når veien åpnes igjen.