Verdensdagen for psykisk helse 2015

Ansatte ved rus- og psykiatritjenesten markerte dette på Fauske

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober, er Norges største opplysningskampanje rundt dette tema. Dagen skal skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse. Ansatte i rus- og psykiatritjenesten delte ut informasjonsmateriell ved administrasjonsbygget i kommunen samt ved handelsparken. Både ordfører, vararordfører og rådmann var innom og fikk servert vafler.