Hjem/Beredskap/Aktuelt
Beredskap kommunalt møte
Aktuelt

Fikk innspill til analyse av risiko og sårbarhet i kommunen

Både private og de offentlige kom med viktige innspill til beredskapsarbeidet kommunen står midt i, under et møte i dag. De ga også tommelen opp for å jobbe videre med å få etablert et kommunalt beredskapsråd.

Det er i forbindelse med kommunens arbeid med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) at det var innkalt til et møte i dag der heimevernet, sivilforsvaret, politi, Røde Kors, Salten brann og SKS var tilstede. Kommunen var representert ved ordfører, rådmann og beredskapsleder.

 

Fauske kommune jobber med oppdatering av sine beredskapsplaner som skal være basert på en ROS-analyse. Denne skal dekke alle områder av kommunen. Å få innspill til dette arbeidet var hovedmålet, men forslag om å etablere et kommunalt beredskapsråd ble også tatt opp.

Kontakt oss

Beredskapsleder:

Tom Seljeås 911 11 185

tom.seljeas@fauske.kommune.no