Anbefaling hele landet

 • Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Utenlandsreiser og koronasertifikat

Fauske kommune har laget en samleside med informasjon som gjelder ved utenlandsreiser og koronasertifikatet. 

Følg lenken nedenfor for å se siden.

 

Fullvaksinert og beskyttet

Fullvaksinert:

 • fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • de som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Beskyttet:

 • er fullvaksinert.
 • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

 

Reiser innenlands

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Munnbind

 • På bakgrunn av smittesituasjonen i kommunen er det er ingen lokal påbud om å bruke munnbind. 
   
 • De viktigste tiltakene for å hindre smitte med Covid 19-virus er å holde seg hjemme ved sykdom, holde minst 1 meters avstand til andre og praktisere god hånd- og hostehygiene.

 

Situasjoner der det er nasjonalt påbud om å bruke munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind hvis du er over 12 år når:

 • Du skal i reisekarantene og bruker offentlig transport fra ankomststed til karantenested
 • Du forlater Norge før reisekarantenetiden er over og benytter offentlig transport under utreisen.
 • Kommunelegen gjør særskilt vurdering av om du som er i smittekarantene kan få lov til å bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested.

Generelle anbefalinger for bruk av munnbind under Covid 19-pandemien når det ikke er innført strengere krav:

 • Munnbind bør benyttes av personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må reise til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.
 • Munnbind bør benyttes av pårørende som ikke kan holde minst en meters avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom, når denne har behov for pleie eller omsorg.
 • Munnbind bør benyttes av personer som er i karantene og ikke finner annen mulighet enn selv å oppsøke matbutikk, apotek og lignende for strengt nødvendige innkjøp. 
 • Når du sitter eller står ved siden av noen, bør det være minst 1 meters avstand fra din skulder til den andres skulder. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt innebærer høyest risiko. Kan du ikke overholde nødvendig avstand i en slik situasjon særlig innendørs anbefales bruk av munnbind.

Å stå rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Personer kan passere hverandre uten særlig smitterisiko, og anbefalingen om bruk av munnbind gjelder ikke i slike situasjoner.

Barn og munnbind

Anbefalinger om bruk av munnbind på kollektivtransport gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder.

Munnbind frarådes under alle omstendigheter til barn under 2 år da det kan hindre fri pust.

 

Fhi -munnbind.png

Fhi toymunnbind.png

 

Handelsnæring

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. (nytt)
 • Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.
 •  

Sosial kontakt/besøk hjemme

 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

 

Arrangementer

Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

 

Private arrangementer

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

Offentlige arrangementer (nytt)

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

 

Arrangement med koronasertifikat

Fra midnatt, natt til torsdag 8. juli øker vi antallet på offentlige arrangement der det benyttes koronasertifikat og adgangstest.

Antallet som kan delta på utendørsarrangement med sertifikat og test øker fra 5000 til 7000 hvis alle sitter på faste, tilviste plasser og deles inn i kohorter (se tabell for alle detaljer).

Krav om bordservering av alkohol opprettholdes, men innslipps-stopp fra kl. 24 gjelder ikke lenger for slike arrangementer.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til personer i samme følge, unntatt personer i samme følge som er ubeskyttet og i risikogruppen.

Med test eller koronasertifikat

 

 

 

Innendørs

Utendørs

Med faste,
tilviste plasser

Maks 3000 personer (opp fra 2500 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Maks 7000 personer (opp fra 5000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Uten faste,
tilviste plasser

Maks 1500 personer (opp fra 1000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Maks 3000 personer (opp fra 2000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

 

 

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner på tvers av regioner og kretser. Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett
Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Arbeidsplasser

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)
 • Bedrifter og organisasjoner som ønsker å ha sosiale tilstelninger for sine ansatte, slik som kick-off-samlinger, må i dag forholde seg til reglene om private arrangementer. Dette innebærer strengere begrensninger på antall deltagere enn faglige samlinger. Slike tilstelninger blir nå definert som et offentlig arrangement. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør. (trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august.)