Anbefaling hele landet

 • Hold avstand, hold deg hjemme når du er syk, hold hendene rene, og test deg ved symptomer. Dette gjelder også fullvaksinerte.

Utenlandsreiser og koronasertifikat

Fortsatt innreiserestriksjoner. Personer med gyldig EU-koronasertifikat eller koronasertifikat fra Storbritannia kan reise inn i landet og er unntatt fra krav om test før ankomst, test på grenseovergangsstedet og innreisekarantene.

Fauske kommune har laget en samleside med informasjon som gjelder ved utenlandsreiser og koronasertifikatet. 

Følg lenken nedenfor for å se siden.

 

Fullvaksinert og beskyttet

Fullvaksinert:

 • fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • de som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Beskyttet:

 • er fullvaksinert.
 • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

 

Reiser innenlands

 • UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og noen utvalgte tredjeland (lilla land).

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Munnbind

 • På bakgrunn av smittesituasjonen i kommunen er det er ingen lokal påbud om å bruke munnbind. 
   
 • De viktigste tiltakene for å hindre smitte med Covid 19-virus er å holde seg hjemme ved sykdom, holde minst 1 meters avstand til andre og praktisere god hånd- og hostehygiene.

 

Situasjoner der det er nasjonalt påbud om å bruke munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind hvis du er over 12 år når:

 • Du skal i reisekarantene og bruker offentlig transport fra ankomststed til karantenested
 • Du forlater Norge før reisekarantenetiden er over og benytter offentlig transport under utreisen.
 • Kommunelegen gjør særskilt vurdering av om du som er i smittekarantene kan få lov til å bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested.

Generelle anbefalinger for bruk av munnbind under Covid 19-pandemien når det ikke er innført strengere krav:

 • Munnbind bør benyttes av personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må reise til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.
 • Munnbind bør benyttes av pårørende som ikke kan holde minst en meters avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom, når denne har behov for pleie eller omsorg.
 • Munnbind bør benyttes av personer som er i karantene og ikke finner annen mulighet enn selv å oppsøke matbutikk, apotek og lignende for strengt nødvendige innkjøp. 
 • Når du sitter eller står ved siden av noen, bør det være minst 1 meters avstand fra din skulder til den andres skulder. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt innebærer høyest risiko. Kan du ikke overholde nødvendig avstand i en slik situasjon særlig innendørs anbefales bruk av munnbind.

Å stå rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Personer kan passere hverandre uten særlig smitterisiko, og anbefalingen om bruk av munnbind gjelder ikke i slike situasjoner.

Barn og munnbind

Anbefalinger om bruk av munnbind på kollektivtransport gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder.

Munnbind frarådes under alle omstendigheter til barn under 2 år da det kan hindre fri pust.

 

Fhi -munnbind.png

Fhi toymunnbind.png

 

Handelsnæring

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Innslippsstopp kl. 24.00.

 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

 •  

Sosial kontakt/besøk hjemme

 • Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Beskyttede teller ikke med i antallet.

 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

 

Arrangementer

Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

For private arrangementer, slik som bryllupsfester og konfirmasjonsselskap: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

 • om det brukes koronasertifikat/testing
 • om det er faste tilviste plasser
 • om det er ute eller inne

 

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Arbeidsplasser

 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.