Hjem/Om Fauske
Fontena forsiden
Om Fauske

Knutepunktet i Salten

Fauske kommune strekker seg fra svenskegrensen via bre og høyfjell til den innerste delen av Skjerstadfjorden der kommunesenteret Fauske ligger. Historisk har bergverk og landbruk vært de største næringene i kommunen. Innbyggere per. august 2019: 9 720 personer.


Kontakt oss

Sentralbord: +47 75 60 40 00 

E-post: postmottak@fauske.kommune.no

Postadresse:Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske

Besøksadresse: Administrasjonsbygget, Torggata 21, 8200 Fauske

Kommunenr: 1841

Bankkonto: 4555 07 00348

Organisasjonsnummer: 972418021

Kontakt oss

Sentralbord: +47 75 60 40 00 

E-post: postmottak@fauske.kommune.no

Postadresse:Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske

Besøksadresse: Administrasjonsbygget, Torggata 21, 8200 Fauske

Kommunenr: 1841

Bankkonto: 4555 07 00348

Organisasjonsnummer: 972418021