En ansatt i barnehage er smittet med koronavirus - 24.04.2020. Friskmeldt.

Torsdag fikk kommunen bekreftet at en ansatt i en barnehage i Fauske kommune er smittet av korona-virus. Vedkommende var på jobb mandag. Personen er testet, og vi fikk svar i går ettermiddag, torsdag 23.4. Det har siden foregått smitteoppsporing via smittesporingsteamet, og alle som kan være berørt, blir oppringt og fulgt opp. Alle foreldre på avdelingen og barnehagen er informert.

Isolasjon og karantene

Barnehagen har delt barna i kohorter/grupper slik den nasjonale veilederen har bestemt, og den barnegruppen som denne ansatte hadde ansvar for, er derfor rutinemessig satt i karantene. Den smittede er i isolasjon og ytterligere en ansatt er satt i isolasjon. Gruppen denne personen jobbet med besto av tre barn. Smitteoppsporingen vil avgjøre om andre ansatte vil bli satt i karantene.

Barnehagen er rutinemessig vasket i henhold til smittevernreglene. Alle rutiner er fulgt og beslutningen om å holde barnehagen åpen fredag er tatt av Smittevernlegen i samråd med hans fagmiljøer. Barnehagen åpnet som normalt i dag.

Fauske kommune har to bekreftede tilfeller av koronavirus. Begge er friskmeldt. 

Nytt tilfelle av koronasmitte i Fauske kommune - 23.04.2020

​I dag har vi fått ett nytt tilfelle der èn person bosatt i Fauske kommune har avlagt positiv test, og er bekreftet smittet av koronaviruset. Smittekilden er foreløpig ikke kjent og det jobbes akkurat nå med smitteoppsporing slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Herunder sette personer som har vært i nærkontakt med vedkommende i karantene. Personen er nå isolert i hjemmet sitt.

Det er til nå testet 145 personer. Fra før av har det vært en bekreftet person med koronavirus, men denne personen er friskmeldt.

 

Ønsker at innbyggerne skal være trygge på at de gjør alt de kanfor å forebygge koronasmitte
– Lytt til rådene. De står sammen, og håper at alle bidrar. Fra v. Elisabeth Larsen (beredskapskoordinator Helse og omsorg), Eli Hansen (konstitusert enhetsleder Helse), Jorunn Nilsen (leder prøvetakingsteamet), Iris Andersen (ansvarlig dokumentasjon), Hans-Richard Bråthen (spesialsykepleier) og Gregory Hautois (konstituert kommuneoverlege/smittevernlege). Lege Nils Veraas og fagsykepleier Inger-Julie Næstby er også med. Foto: Gull H. Pederseb

- Hold deg mest mulig i

Regjeringen vil lempe på koronatiltakene etter hvert, men helseberedskapsgruppa i Fauske kommune minner om at vi må fortsette å følge rådene. Både når det gjelder å holde avstand og  gjøre ekstra hygienetiltak. Men spesielt ønsker de at folk holder seg mest mulig i ro i påska.

Gregory Hautois, konstituert kommuneoverlege/smittevernlege, understreker hvor viktig det er å forstå at dette ikke er over ennå.
- Hold deg mest mulig i «eget reir», sier han med et smil. Samtidig ligger alvoret der. 
- Vi må unngå ekstra belastning på et helsevesenet som er sårbart i disse dager.
Han har også en bekymring rundt snøskredvarslingen for Salten som er på høyeste farenivå. 
- Jeg vil gjenta oppfordringen om å ikke oppsøke fritidsboliger mer enn strengt nødvendig. Også når det gjelder egen kommune, sier han og viser til de samme rådene fra regjeringen.

Hjemmepåske
Resten av helseberedskapsgruppe deler smittevernlegens bekymring.
- Vi håper at alle holder seg mest mulig hjemme i påska, sier beredskapskoordinator Helse- og omsorg, Elisabeth Larsen og minner om at dersom alle følger anbefalingene om god hygiene og avstand, er det lavere risiko for smitte. Også når du holder deg utendørs mener Folkehelsedirektoratet at risikoen er lavere: https://www.fhi.no/nyheter/2020/hjemmepaske-og-smittevern

- Hold ut
De oppfordrer oss til å bytte ut fjellvettreglene med smittevernreglene, og holde ut. Begge vil benytte anledningen til å takke alle som bidrar til at smitten ikke sprer seg- og ønske alle ei god påske.
Ordførerne i Salten har gått sammen om anbefalinger i påska: https://salten.no/forside/?News=168&template=default
Snøskredvarsel for Salten: https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Salten/2020-04-08?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=avalanche&fbclid=IwAR390Rxaxagzba-l4YS270HThZz7xqeZXUzFAggSPgxl3l_Zlsn7-JMEPMs

 

Hjertetelefonen - korona
fra v. Merethe Skjevik (psykiatrisk sykepleier), Reidunn Bjørnådal Storli (ledende helsesykepleier) og Hege Sandslett (helsesykepleier).

Hjertetelefon for barn, unge og foresatte - 75 60 46 50 (26.03.2020)

Du treffer oss på «Hjertetelefonen» mandag til fredag fra kl 12.00 – 18.00.            Telefonnummeret er 75 60 46 50

Koronaviruset har endret hverdagen for oss alle. Skoler og barnehager er stengt, og mange foresatte har hjemmekontor. Rutiner blir endret, vi kan kjenne på bekymring, og vi kan bli frustrerte. Dette er en krevende situasjon for både barn, ungdom og foresatte.

Fauske kommune har opprettet en telefon som er bemannet av fagpersoner som til vanlig jobber med barn, ungdom og foresatte. Ønsker du noen å snakke med, ønsker råd eller veiledning så kan du ta kontakt med oss.

 

Ønsker at innbyggerne skal være trygge på at de gjør alt de kanfor å forebygge koronasmitte
– Lytt til rådene. De står sammen, og håper at alle bidrar. Fra v. Elisabeth Larsen (beredskapskoordinator Helse og omsorg), Eli Hansen (konstitusert enhetsleder Helse), Jorunn Nilsen (leder prøvetakingsteamet), Iris Andersen (ansvarlig dokumentasjon), Hans-Richard Bråthen (spesialsykepleier) og Gregory Hautois (konstituert kommuneoverlege/smittevernlege). Lege Nils Veraas og fagsykepleier Inger-Julie Næstby er også med. Foto: Gull H. Pederseb

Ønsker at innbyggerne skal være trygge på at de gjør alt de kan

Koronaviruset har ført til at mange har gjort mye nytt de siste par ukene. Ting de aldri har gjort før. Elisabeth Larsen er stolt over alle som jobber i Helse og omsorg. Hun ønsker at innbyggerne skal få innblikk  i hva som gjøres, og oppfordrer samtidig alle til å bidra.

Elisabeth Larsen ønsker å trygge innbyggene på at kommunen er godt forberedt. De har opprettet luftveisklinikk og koronaklinkk, prøvetakingsteam og coronatelefon. De har også opprettet digitale legekonsultasjoner. Alt på kort tid, og med færre på jobb enn til vanlig.

Tiil vanlig er hun enhetsleder for Pleie og omsorg i Fauske kommune, men de to siste ukene har hun hatt rollen som beredskapsskordinator for Helse og omsorg.
- Vi i kommunen gjør alt vi kan for å forebygge, men er godt forberedt på at vi kan få smittetilfeller. Og dermed kan mange få økt hjelpebehov. Da står vi klar, sier Larsen.

Godt samarbeid
Lederen forteller at alle jobber på spreng. Med et felles mål om å forebygge smitte.
- Vi jobber godt i lag på tvers av avdelinger. Nettopp for å kunne gjøre oss i stand til å stå samlet, sier hun og skryter veldig av ansatte.
- De er helt fantastiske. Er kreative og løsningsorienterte.

-Lytt til råd fra myndighetene
Smittevernlege Gregory Hautois skjønner at det er mange ting å forholde seg til i en ny hverdag, men ber om at folk må lytte til rådene.
- Det ser ut til at du kan være smittebærer 1-2 dager før du får symptomer. Hold avstand, og vask hender. Gå gjerne tur, men ikke samle dere mange på ett sted. Om du er i gapahuk, ikke vær nær hverandre. Vi må gjøre disse enkle tiltakene for å stoppe spredningen av smitte. Hvis vi tar disse grepene, så kan vi håpe på at de strenge tiltakene blir så korte som mulig.

Alle er like viktige
Elisabeth Larsen mener at absolutt alle innbyggerne er like viktige.
- Du som for eksempel som har hjemmeskole med dine barn, butikkeiere som tar forhåndsregler, de som jobber på apoteket, brann, politi, mor og far som har hjemmekontor, studenten som jobber  hjemmenfra, pensjonisten som ikke går på besøk, osv.

Gunn Zakariassen seniorveileder
Gunn Zakariassen seniorveileder

Ringer rundt til personer over 75 år i Fauske kommune. 23.03.2020

Gunn Zakariassen ringer rundt til de eldste i Fauske kommune. For å ta en prat om hvordan de har det i disse dager når mange blir isolert på grunn av koronaviruset. Så langt har sykepleieren snakket med rundt 80 personer.

Hun jobber med forebyggende eldreomsorg i Fauske kommune. Det har hun gjort i 3 år. Men nå handler det om noe helt annet. Seniorveilederen har spurt noen av de eldste i kommunen om hvordan de har det nå når koronaviruset gjør at folk skal holde seg mer i ro.

Så langt har Gunn snakket med rundt 80 personer. Alle over 85 år. Hun fortsetter på lista som inneholder mellom 5 og 600 navn. Ned til 75 år.
- De sier at de er mer hjemme. De fleste har familie, men at de ikke får besøk som før fordi de ikke vil spre smitte. Noen har naboer som handler for dem.

Mange ringer
Hvordan synes de om å være så mye alene?

 • Mange sier at de får mange telefoner. Mer enn vanlig.

Det er naturlig å tro at de savner aktiviteten de har til vanlig. Men Zakariassen sier at de ønsker å følge rådene fra myndighetene, og forstår hvorfor et er slik. Hun gir dem råd om å holde seg i aktivitet.

 • Jeg spør dem også; «er du redd?». Da sier flere at det er veldig mye om dette på tv, og at de ofte velger å slå av. De tar bevisste valg, og det er bra. Flere sier at dette minner dem om krigen – at det gir dem den samme følelsen.

Gir trygghet
- Flere sier at de er utrolig glad for at Fauske kommune tenker på dem. Jeg tror at det er stor trygghet i å bli husket.

Hun oppfordrer alle til å ta vare på hverandre i denne spesielle tiden med korona-virus.
- Folk må være flinke til å ringe hverandre. Og ringe de som er alene.

Gratis tilbud
Fauske gir dette tilbudet om forebyggende hjemmebesøk til alle som er fylt 78 år og som ikke mottar tjenester fra kommunen. Kommunens tilbud handler om å tilby en samtale med informasjon og veiledning. Besøket er gratis, frivillig og uforpliktende. En samtale som er rettet mot hver enkelt der tema kan være helsespørsmål, fysisk aktivitet, fallforebygging, brannforebygging, boligforhold og eller sosiale aktiviteter.

Det har vært jobbet hardt de siste dagene for å være klar til å ta imot pasienter ved sykehjemmet i Moveien, og både ordfører, smittevernlege og enhetsleder pleie og omsorg er glad for at de har fått tilbudet på plass. Så langt er ingen Fauske b

Ingen bekreftet smittet, men vi er forberedt

Det har vært jobbet hardt de siste dagene for å være klar til å ta imot pasienter ved sykehjemmet i Moveien, og både ordfører, smittevernlege og enhetsleder pleie og omsorg er glad for at de har fått tilbudet på plass.

Så langt er ingen Fauske bekreftet smittet.
- Sykehjemmet i Moveien er satt i beredskap, og er klar for å kunne ta i mot pasienter med luftveissymptomer med behov for helsehjelp, sier ordfører Marlen Rendall Berg som oppfordrer helsepersonell til å melde seg i tilfelle kommunen får behov for ekstra hjelp. Ring personalavdelingen på telefon 756 04 028. Vi har allerede fått flere som har meldt seg.
Stengt eller reduserte tilbud
- Vi har stengt ned eller redusert det meste av tilbud i kommunen. Mange ansatte har hjemmekontor og utfører arbeidsoppgaver hjemmefra. Det oppfordres på det sterkeste å ikke møte opp fysisk, men kontakte tjenestene på telefon eller mail, sier hun.
Mandag ble både rådhuset og administrasjonsbygget stengt, og kommunen ber folk henvende seg til sentralbordet eller bruke hjemmesiden. Det er også opprettet korona-telefon 75 60 49 99 for de som har spørsmål rundt korona, og 75 60 45 50 for de som trenger hjelp eller bare noe å snakke med. Denne telefonen betjenes av Fauske Røde Kors.
Har hatt mange øvelserr
Berg forteller at kommunen har beredskapsplaner for å takle slike situasjoner som dette.
- Det har vært øvd mye, og det er en fordel nå, sier hun og gir skryt til de ansatte.
- Vi ser at mange ansatte trår ekstra til nå, og det setter jeg veldig stor pris på.
Salten står sammen
Alle 10 kommunene i Salten er gått ut med en anmodning om at de ikke ønsker tilreisende til regionen dersom det ikke er nødvendig å reise hit.
- Våre innbyggere i Fauske og Salten oppfordres også om å holde seg her, og ikke reise ut av regionen dersom det ikke er gode grunner for det. Vi anmoder også alle som kommer til regionen, og som har oppholdt seg i fylker med stor smitte, om å forholde seg på sin adresse her i 14 dager, og unngå nærkontakt med andre enn husstandsmedlemmer. Smittevernlegen har uttalt at de som mellomlander på flyplasser i de områdene dette gjelder, ikke er å anse som at de har hatt opphold, og unngår foreløpig denne anmodningen om karantene.
Ordføreren sier videre at det må være et nasjonalt ansvar å hindre spredning i landet vårt, og at kommunene i Salten har bedt regjeringen om å gjøre tiltak for å hindre at smitten sprer seg fra Sør-Norge til Nord-Norge.

Ikke dra på hytta
Hun oppfordrer folk til ikke å dra på hytta utenfor egen kommune. Også om hytta ligger utenfor allfarvei.
- Jeg oppfordrer sterkt til ikke å dra på hytta. Kommunens helseberedskap er dimensjonert for antall innbyggere, og når det kommer mange ekstra personer på hytter, utfordrer det muligheten til å gi hjelp til alle. Dette gjelder også hvis du skulle havne i en ulykke eller bli akutt syk, fortsetter ordføreren.
Informasjon på engelsk
Kommunen har bestilt varsling til alle utenlandske telefonnummer som kommer innenfor kommunegrensen vår.
- Da får de en melding på engelsk der de bes oppdatere seg på hjemmesidene hos Folkehelseinstituttet. Vi har også informasjon på hjemmesiden med link til tekst på mange forskjellige språk.
Formannskapsmøtet og kommunestyremøtet er utsatt, og møtevirksomhet i kommunen foregår på digitale plattformer for tiden.
Kjører opp skiløyper fortsatt
Mye er stengt, men ett område velger kommunen å holde åpent, nemlig skiløypene.
- Vi mener det er viktig å ha et tilbud hvor man kan være ute og få utfoldet seg fysisk, og være sammen med barna uten at det blir nærhet til andre. Derfor velger vi å fortsette og kjøre opp løyper, sier ordfører Marlen Rendall Berg.

 

 

Rengjør parkeringsautomater tre ganger om dagen

Fauske kommune har gått gjennom sine rutiner for mange områder på grunn av korona. Det gjelder også parkeringsetaten som rengjør alle parkeringsautomater i Fauske sentrum 3 ganger om dagen. Med rødsprit. Renholderne har også fått sine oppgaver noe endret, blant annet med hyppigere renhold av alle berøringsflater - som for eksempel dørhåndtak.    

Nye regler ved våre legekontor fra mandag 16.03.

På grunn av korona-epedemien, innfører vi nå nye rutiner for kontakt ved legekontorene:

 1. Har du luftveisinfeksjon uansett årsak, så bli hjemme til du er frisk.
 2. Har du luftveisinfeksjon og blir alvorlig syk, og trenger legetilsyn- ta selvfølgelig kontakt, men ring først. Det etableres egne ordninger.
 3. Har du legetime for noe annet de kommende ukene, se om du kan ta det som E-konsultasjon (elektronisk kommunikasjon), video eller telefon.
  Dessverre er kapasiteten nå svært presset.
  Avbestill det som kan vente. Vi skal være der for de som trenger det mest nå.
 4. Vi/andre kan smitte deg, du kan smitte oss/andre. Vi ønsker derfor at du venter ute til vi er klare til å ta imot deg.

Hold ellers litt ekstra avstand, host i lommetørkle eller albue, vask hendene, unngå forsamling, overhold karantene… Og være der for hverandre.

Anmoder folk om ikke å reise til Salten - oppdatert 15.03.

Pressemelding sendt media 15.3.: 

Bodø og de 9 øvrige kommunene i Salten anmoder folk utenfor Nord-Norge om ikke å reise til Bodø dersom det ikke er helt nødvendig – i den situasjonen som er nå. Folk i nord bør heller ikke reise tur/retur Oslo.

- Dersom du ikke bor i Nord-Norge, ber vi deg altså innstendig om ikke å reise på besøk til Bodø dersom du ikke må. Dette gjør vi for å begrense smittespredning av koronaviruset, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

Samtidig anmoder smittevernoverlegen alle som bor i Bodø om strengt å vurdere nødvendigheten av reiser ut av regionen i tiden framover.

Mange samfunnskritiske organer 
Ordfører Ida Pinnerød sier at dette gjelder fra og med nå, og inntil videre.

- Vi ser at det er mer utbredt smittespredning lenger sør i Norge. Vi går derfor utmed denne henstillingen nå, for å forsøke å forhindre at flere har med seg koronaviruset til Bodø og Nord-Norge, sier ordføreren og fortsetter:

- Bodø er en stor by i Nord-Norge og vi har et særlig ansvar for flere samfunnskritiske institusjoner som holder til her – som for eksempel Nordlandssykehuset, FOH og Flystasjonen, Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Luftfartstilsynet og flere andre.

Vil vurdere karantenepålegg  
Lørdag ble det varslet at Tromsø kommune, samt kommuner i Lofoten og Vesterålen, har vedtatt et karantenepålegg for alle reisende fra Sør-Norge sør for Dovre. Det vil si at alle som kommer reisende blir satt i karantene.

Ordfører Ida Pinnerød og smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen sier det kan bli aktuelt å gjøre et lignende grep også for Bodø kommune.

- Vi håper å ikke måtte gå så langt, men vi vurderer dette fortløpende. Nå i første omgang går vi ut med en anmodning om at folk ikke reiser til Bodø, og så ber vi innstendig folk om å ta dette til etterretning i vår felles dugnad for å hindre smittespredning av koronaviruset, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

- Vi ber også om at folk som kommer fra Oslo nå og framover, holder seg hjemme såfremt det er mulig. Dette for å hindre smittespredning i Bodø.

-Mange studenter vender hjem fra Sør-Norge nå, og vi ber disse og andre som kommer hjem om å forholde seg til de samme forholdsreglene som folk som er i karantene. Dette innebærer at man holder seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst.

- Det må være et nasjonalt ansvar å hindre spredning i landet vårt, og kommunene i Salten ber nå Regjeringen om å treffe tiltak for å hindre at smitten sprer seg fra Sør-Norge til Nord-Norge, sier ordfører Ida Pinnerød som også er leder av Salten regionråd.

Trenger flere helsearbeidere - Torill og Monica

Vi trenger flere helsepersonell

Fauske kommune har allerede 25 navn på listen, men ønsker at flere med helsefaglig bakgrunn melder seg. 

- Vi står i en helt spesiell situasjon, og ser at folk gjerne vil hjelpe. Det er vi veldig glad for, sier Torill Mørkhagen som er kommunens nye HR-sjef. Hun vil gi skryt til alle som allerede har meldt seg.
- Tusen takk til dere. Samtidig vil jeg understreke at vi ikke akutt behov per i dag, men ønsker å stille godt forberedt for hva som kan komme.
Hun oppfordrer alle som har utdanning innen helse, men også de som har erfaring fra området, om å melde seg. Samtidig berømmer hun de ansatte i kommunen for den jobben de gjør.
- Jeg er imponert over alle de dyktige medarbeiderne som er med på å dra sammen i disse tider. 

De som ønsker å bidra, kan kontakte HR - avdelingen,75 60 40 28.