Hjem/Tjenester/Skatter og avgifter/Eiendomsskatt

Om eiendomsskatt

Har du spørsmål om eiendomsskatt skal du henvende deg til eiendomsskattekontoret, tlf 75 60 40 93, eller sende   e-post til:  eiendomsskatt@fauske.kommune.no
Servicetorgets åpningstid: Mandag til fredag: 08.00 – 15.30

Kommunale eiendomsavgifter inkludert eiendomsskatt skal  betales i to avdrag med forfall: 31. mars og 30. september.

Ved spørsmål om eiendomsskatt skal du henvende deg til eiendomsskattekontoret, tlf 75 60 40 93, eller sende   e-post til:  eiendomsskatt@fauske.kommune.no

 

Eiendomsskatt har historie tilbake til 1600-tallet. I dag er dette den eneste skatten der hele beløpet forblir i kommunen. I 2015 (SSB) var det totalt 355 av 428 kommuner i Norge som opererte med eiendomsskatt. Av disse var det 221 med eiendomsskatt i hele kommunen. Fauske kommune er en av disse. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt. Det er også de som avgjør antall terminer for betaling.

Eiendomsskatt betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker og lignende.

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.

Taksering:
Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for (utregning av) eiendomsskatten. Kommunen foretok i 2014-2015 en utendørs befaring av alle eiendommer, og alle mottok et brev fra kommunen med informasjon om ny eiendomsskattetakst på din eiendom.

Utregning av eiendomsskatt:
Fra eiendomsskattetaksten trekkes det fra et bunnfradrag, som per i dag er 100 000,- pr. boenhet når boenheten er lik eller større enn 30 m2. Summen man da sitter igjen med, er beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. Eiendomsskatten du skal betale, vil i 2016 utgjøre 3,0 promille av dette beregningsgrunnlaget. 

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.

Klage:
Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen (se post- eller mail-adresse i bunnen av siden) innen  6 uker etter at skattelistene ble lagt ut, det vil si 12. april. Du kan bruke eget klageskjema eller skrive en klage på egen hånd.

Kunngjøring - skatteliste:
Fauske kommune kunngjør (01.03) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Lista legges ut i 3 uker på og i papirformat på Servicetorget. Listen er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside

 

Tips en venn Skriv ut