Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie

Barn, unge og familie

Velkommen til samhandlingsområde oppvekst. Leder for de ulike enhetene/tjenestene er kommunalsjef oppvekst og kultur, Terje Valla. Enhetene har felles satsningsområder innenfor tidlig innsats/intervensjon, folkehelse, foreldrestøtte og samhandling.Les mer om felles satsningsområder i  "Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014 - 2019" (Rullert utg.) PDF document ODT document