Forside/Tjenester/Barn, unge og familie/Utvikling av Familiens hus 2017 - 2020
Familiens hus

Om Familiens hus

23. februar 2017

Modellen "Familiens hus" ble tilpasset norske forhold gjennom prosjektet "Forsøk med familiesentre i Norge 2002-2004", hvor det ble besluttet at prosjektet skulle videreføres under navnet Familiens hus - fremfor familiesenter e.l. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdommer. Tilbud rettet mot barn og deres familier samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i et og samme hus.

Kilde: Familiens hus. Universitetet i Tromsø

Lysverkgården (2)_450x304

Prosess - Bygg

02. mai 2018

Her finner du beskrivelse av prosessen knyttet til bygget som skal utgjøre Familiens hus i Fauske kommune.

Oppbygging av Familiens hus_450x362

Prosess - Fag

02. mai 2018

Det fremtidige Familiens hus vil i Fauske kommune være en videreutvikling av familiesenteret. Familiens hus vil inneholde tjenester innenfor Barne- og familieenheten. Disse tjenestene kjenner vi i dag som

  • PPT/Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
  • Fauske barneverntjeneste
  • Fauske Familiesenter

Gjennom å samle tjenestene i ett og samme bygg har vi som målsetting å komme frem til best mulige løsninger for barn og familier i Fauske.