Forside/Tjenester/Barn, unge og familie/TIMS-Fauske
TIMS-Fauske
TIMS-Fauske

Tidlig Intervensjon - Målrettet Samhandling

TIMS-Fauske er kommunens egen samhandlingsmodell for tidlig innsats omkring barn. Det er besluttet at samhandlingsmodellen skal gjelde for alle barn - uavhengig av barnets alder eller utfordring. Hensikten med TIMS-modellen er å oppdage tidligere, forebygge, og evt. sette i verk tiltak. TIMS - Fauske er et samlebegrep for ulike elementer som sammen skal bidra til at barn får riktig hjelp så tidlig som mulig.