Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/TIMS-Fauske
TIMS-Fauske
TIMS-Fauske

Tidlig Intervensjon - Målrettet Samhandling

TIMS-Fauske er kommunens egen samhandlingsmodell for tidlig innsats omkring barn. Det er besluttet at samhandlingsmodellen skal gjelde for alle barn - uavhengig av barnets alder eller utfordring. Hensikten med TIMS-modellen er å oppdage tidligere, forebygge, og evt. sette i verk tiltak. TIMS - Fauske er et samlebegrep for ulike elementer som sammen skal bidra til at barn får riktig hjelp så tidlig som mulig.

 

Modellen er et resultat av regjeringens satsing på barn fra 0-6 år av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre i tidsrommet 2007-2014. Hensikten med prosjektet var å finne gode modeller for helhetlig og systematisk oppfølging av barn i denne gruppen. I Fauske Kommune er modellen videreutviklet for å kunne benyttes i arbeid utover denne målgruppen.