Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Foreldrestøtte
basseng baby
Foreldrestøtte

Foreldrestøtte i Fauske kommune

For å styrke foreldrenes mulighet til å gi barna sine en trygg og god oppvekst, har Fauske kommune valgt å satse på tiltak som skal støtte foreldrene i sin rolle. Foreldre er kommunens viktigste ressurs i arbeidet med å fremme barns helse og utvikling. 

 

Foreldrestøtte handler om å hente ut det potensialet som ligger i enhver forelder, og styrke dette. En viktig del av omsorgsrollen er å gi barna ubetinget kjærlighet, omtanke og omsorg. Kommunen skal gjennom ulike tiltak være med å bidra til å fremme disse kvalitetene hos foreldre.

Kontakt oss

Kontaktperson: Tom Erik Holteng

Telefon: 75 60 40 00

 

Foreldrestøttekoordinator: Mariell Hansen Skogen

756 04300 / 481 82492

 

Kontakt oss

Kontaktperson: Tom Erik Holteng

Telefon: 75 60 40 00

 

Foreldrestøttekoordinator: Mariell Hansen Skogen

756 04300 / 481 82492