Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Pedagogisk-psykologisk tjeneste
PPT_2017
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT Indre Salten

PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) skal gi råd til elever, foreldre og skoler om opplæring, tilrettelegging og om ulike utfordringer som kan vanskeliggjøre opplæringssituasjonen. PP-tjenesten har et spesielt ansvar for å gi sakkyndig råd om de elevene som har behov for spesialundervisning, og for barn i barnehagealder som har behov for spesialpedagogisk hjelp.

 

 

HER kan du lese mer om tjenesten.

Kontakt oss

Telefon: Se menyknapp "Ansatte"

Besøksadresse: Storgata 52, 8200 Fauske

Postadresse: Boks 166, 8201 Fauske

Kontakt oss

Telefon: Se menyknapp "Ansatte"

Besøksadresse: Storgata 52, 8200 Fauske

Postadresse: Boks 166, 8201 Fauske