Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Pedagogisk-psykologisk tjeneste/Aktuelt
Spesialundervisning på fem minutter_350x244

Spesialundervisning på fem minutter

Informasjon til deg som forelder

Vet du hva du kan forvente av de ulike tjenestene når det kommer til spesialundervisning? Sett av noen minutter, så får du informasjonen HER

Spesialundervisning Veileder

Veileder Spesialundervisning

I denne veilederen finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. (Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Lurt å huske på

Veileder Spesialpedagogisk hjelp

Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. (Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Verktøykasse2017_150x114

Veileder S-team-sirkel

Saksgang i forkant av eventuell henvisning

Der læreren er bekymret for en elevs utbytte av opplæringen drøftes bekymringen først med rektor. I samråd med elev/foreldre settes det inn tiltak som kan fremme læring og avhjelpe vanskene. Det er viktig at skolen har systemer som fanger opp og følger opp elevens vansker i den ordinære opplæringen. Det må jobbes over tid og tiltak må evalueres.