Fiskeoppdrettsanlegg beliggende mot syd ca. midt i havnebasseng må ikke passeres nærmere enn 50 m oppankring ikke nærmere enn 150 m

Sjøkabel: telekabel går ut i Fauskevika ca. 200 m vest for Fauske sentrum svinger ut mot midten av Fauskevika følger midtlinjen ut til Skjerstadfjorden
krysser fjorden i 90° mot syd.

Dybde ved kai: 9 m bunn hellende ut fra kai

Kaikonstruksjon: armert betong
Hovedkailengde: 125 meter
Kaibredde: 16 meter
Kaiareal: 2000 m2
Grusareal: 3700 m2
Inngjerdet område: 5700 m2

Laste/lossemuligheter: begrenset

Kaibygg: oppført delvis i 3 etasjer
Vannforsyning: ca. 400 I/min
Strømforsyning: 220 v 3 faset

Lagringsmuligheter på inngjerdet område kai: etter avtale (korttidslagring)
Transittlager: etter avtale med Østbø AS
Speditør: etter avtale
Adkomst til kai: gode
Avstand til E6: ca. 200 meter
 

 

Kontakt:

Østbø AS

Besøksadresse : Finneidkaiveien 3, 8210 Fauske

Pb: 123, 8201 Fauske

E-Post : fauske@ostbo.no

Tlf : 954 49170

Åpningstid : man- fre 0700- 1500