Fem ulike aktører tilbyr løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt. Oversikt over løsningene finner man ved å klikke her. Her kan søkere velge den løsningen som passer deres behov best.

Profesjonelle aktører kan fylle ut og sende inn:

  • Nabovarsel
  • Rammetillatelse
  • Igangsettingstillatelse
  • Ettrinnssøknad
  • Ansvarsretter
  • Gjennomføringsplan
  • Endringssøknad
  • Midlertidig brukstillatelse
  • Ferdigattest

Søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper som for eksempel arkitekter og rørleggere og skal gjøre det enklere å gjøre ting riktig når man lager en byggesøknad.

Søknader gjennom de nye løsningene kontrolleres opp mot regelverket og skal sikre at søknader er korrekte og komplett. Søknadsløsningene bruker også Fellestjenester BYGG i Altinn slik at formatet på søknader vil være det samme til kommunen, uavhengig av hvilken løsning søknaden er laget i. Målet er at søknader skal kunne behandles raskere av kommunene.

 

Er du privatperson og leter etter digitale søknadsløsninger? Isåfall finner du info om de løsningene for private her.